بهترین قالیشویی در طرشت کدام است؟

بهترین قالیشویی در طرشت کدام است؟

قالیشویی های امروزی با قالیشویی هایی که در قدیم وجود داشت تفاوت هایی را دارد که این تفاوت ها همسو با پیشرفت علم و فناوری در جهان نیز می باشد. البته باید در نظر داشت که در قدیم مانند امروز فرش های ماشینی وجود نداشت و اکثر خانواده ها با بافت گلیم و انواع گبه […]