آشنایی با بهترین قالیشویی زرگنده تهران

آشنایی با بهترین قالیشویی زرگنده تهران

در زندگی امروزی دیگر مانند گذشته از تعداد زیادی فرش در منازل استفاده نمی شود که این مورد به نوع زندگی، شرایط و محل زندگی بستگی دارد. بیشتر خانه های امروزی با توجه به استفاده از مبلمان بیشتر فضای خانه را پر میکنند و اغلب به اندازه یک فرش کوچک ۶ متری و یا ۹ […]